หมวดหมู่: Epoxy Flooring

พื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy Flooring)

พื้นอีพ็อกซี่ โค้ตติ้ง พื้น Epoxy Coating

พื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู ก่อนทำพื้น

การเคลือบพื้นผิวโรงงานด้วยพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู คือสิ่งที่สำคัญของพื้นโรงงานที่ต้องการความสะอาด นั้นคือพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู คุณภาพสูง

เรื่องน่ารู้ พื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู

หลายโรงงานมีเหตุผลหลัก ๆ ในการทำพื้นพื้นอีพ็อกซี่ หรือ พื้นพียู เพื่่อ ต้องการให้โรงงานสะอาดเรียร้อย ไม่มีเชื้อรา ไม่ก่อเชื้อ ทำให้โรงงานเป็นระเบียบ เคลือบพื้นปกป้องพื้นผิว กันกรด ด่าง กัดกร่อนพื้น หรือเคลือบพื้นห้องเย็น